Welkom op de website van AUTCASTS

AUTCASTS is een project van AUTENTIEK : Christelijke begeleiding, hulp, ondersteuning, coaching en advies bij autisme. Een doel van AUTCASTS is het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). De basis om dit te realiseren wordt gevonden in het gamen. Waarom gamen? Dat is toch verslavend? Nou... daar is wel wat meer over te zeggen.

Participatie

De ernst van de ASS-problematiek, de persoonlijkheidsontwikkeling en de intellectuele mogelijkheden maar ook de directe omgeving van een persoon met een ASS spelen een belangrijke rol. Hoe meer zij bereid zijn zich te verdiepen in de ASS-problematiek, rekening houden met de (on)mogelijkheden van deze handicap en de benodigde (individuele) aanpassingen doorvoeren, hoe beter de participatie zal verlopen. 

Autisme

Autisme is een ongeneeslijke neurobiologische stoornis. Dit verstoort de groei en ontwikkeling van de hersenen en heeft tot gevolg dat de verwerking van informatie en het reproduceren daarvan, (ernstig) is beperkt.

 

Mensen met autisme nemen als gevolg daarvan anders waar dan neurotypische mensen. Autisme heeft dus een genetische oorzaak, waardoor er ook geen medicijn voor te ontwikkelen is. Wel kunnen medicijnen worden gegeven voor het genezen of onderdrukken van de symptomen van die bijkomende beperking(en) of ongewenst gedrag. Alle mensen met autisme hebben in meer of mindere mate moeilijkheden met:

  • sociale relaties,
  • liefde en seksualiteit,
  • (non-)verbale communicatie,
  • taalbegrip,
  • spel en verbeelding,
  • oorzaak en gevolg,
  • planning en overzicht,
  • abstractie,
  • veranderingen.

 

Vroege diagnose en behandeling kunnen de gevolgen van het autisme soms beperken en de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Meer informatie over autisme vindt u op de website van AUTENTIEK.

Wat wij doen

Participatie, intergratie en ontwikkeling 

Competitief Gamen 

Team building, leiderschap en samenwerking trainen door middel van competitief gamen.

Social Network 

Een klein sociaal netwerk maken met je teamleden. Samen maak je het verschil.

Inspireren en leren 

Ontwikkel jezelf en wees trots op jezelf. Ga eventueel scholing en werk zoeken, ondersteund vanuit AUTCASTS.

Handen uit de mouwen 

Websites bouwen op basis van WordPress en gaming PC's assembleren op bestelling. 

Het management team 

Kees van Dorsten

Algemeen Directeur

Heleen van Dorsten

Human resource en coaching

Arjan van Dorsten

Webdesign en Systeem beheer 

Tim van Dorsten 

Project manager en PR

AUTCASTS - Participatie en groei door gaming

AUTCASTS is een project van AUTENTIEK en is deels afhankelijk van donateurs en sponsors. 

Contact

Wij horen graag van u

Wil je kans maken om deel uit te maken van het AUTCASTS gaming-team? Meld je dan aan.

EMAIL

contact@autcasts.com 

Telefoonnummer

0318-522629
06-44028983